KÖPA BILD

Först och främst… Allt material på min sajt är skyddat enligt lagen om upphovsrätten!

Har du hittat en eller flera bilder som du vill köpa kan du kontakta mig via kontaktformuläret här.

PRISER:

Lågupplöst bild 1200px längsta sidan (för webb) 79 SEK / bild.

Vid köp av fler: 69 SEK / bild fr.o.m tredje bilden.

Självklart kan jag leverera lågupplösta bilder i andra storlekar om så behövs.

Vill du köpa en förstoring att rama in? Kontakta mig för pris!

DETTA GÄLLER FÖR KÖPT BILD

  • När du köper en bild köper du bara användarrätten. Äganderätten till det levererade originalet är alltid upphovsmannens.
  • Inga ändringar i bilden får göras. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar.
  • Nya exemplar av bilden får inte framställas utan mitt
    tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker, eller på webben etc.
  • Upphovsmannens namn ska anges när bilden används. Skyldigheten att ange upphovsmannen följer av upphovsrättslagen och ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt till bilden. I vissa sammanhang är det praktiskt omöjligt att namnge upphovsmannen men de tillfällena är få. Huvudregeln är därför alltid att ange upphovsmannens namn eller annan uppgift som identifierar upphovsmannen. Om upphovsmannen har försett sitt digitala original med uppgifter (exempelvis vattenstämpel) som identifierar upphovsmannen, får inte dessa plockas bort utan upphovsmannens tillstånd när du använder bilden.